Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνδρομές

Συνδρομές

Απλή Συνδρομή

Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)

60 ή 100

6 ή 12 μηνες

Γήπεδα Tennis

3 € / Παιχνίδι το πρωί

4 € / Παιχνίδι το απόγευμα

Padel

6 € / Παιχνίδι το πρωί

Silver Συνδρομή

Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)

240 ή 450

6 ή 12 μηνες

Γήπεδα Tennis

Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν

Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν

Padel

6 € / Παιχνίδι το πρωί

Gold Συνδρομή

Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)

460 ή 870

6 ή 12 μηνες

Γήπεδα Tennis

Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν

Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν

Padel

Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν

Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν

Απλή Πρωινό Συνδρομή

Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)

€150 ή 270

6 ή 12 μηνες

Γήπεδα Tennis

Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν

4 € / Παιχνίδι το απόγευμα

Padel

6 € / Παιχνίδι το πρωί

Συνδρομή Padel

Όλη Μέρα (πρωί και απόγευμα και ΣΚ)

€250 ή 470

6 ή 12 μηνες

Padel

Παιχνίδι το πρωί : Δωρεάν

Παιχνίδι το απόγευμα : Δωρεάν

Συνδρομές

Επισκέπτες

Γήπεδα Tennis

5 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το πρωί τις καθημερινές και τα ΣΚ (Παιχνίδι 1 ωρα)

7,5 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το βράδυ τις καθημερινές και τα ΣΚ (Παιχνίδι 1 ωρα)

Γήπεδο Padel

6 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το πρωί και το ΣΚ (Παιχνίδι 1 ωρα)

8 € / Ανά άτομο και ανά Παιχνίδι το βράδυ τις καθημερινές και τα ΣΚ (Παιχνίδι 1 ωρα)

Φώτα

Μετά την Δύση του ηλίου θα είναι €5,00/ώρα

Συνδρομές

Call Now Button